• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juli 2020
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Nieuwsbrief Project Calandbrug

 Editie: 10 FEBRUARI 2015

Project Calandbrug: voorkeursoplossing is Theemswegtracé

De Calandbrug bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) is in 2020 aan het einde van haar technische levensduur. Samen met het groeiende treinverkeer over de Betuweroute, het scheepvaartverkeer naar de Brittanniëhaven en wegverkeer betekent dit dat er een structurele oplossing moet komen voor de Calandbrug. Na een zorgvuldige beoordeling heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een voorkeursoplossing aangewezen: het Theemswegtracé.Deze oplossing past het best bij de doelstellingen om de levensduur van de brug te verlengen en het capaciteitsknelpunt op te lossen. Het ministerie organiseert twee informatieavonden om de voorkeursoplossing toe te lichten.

Wat vooraf ging

Op 4 juli 2013 heeft de staatssecretaris de startbeslissing genomen voor het project Calandbrug. Op basis van de startbeslissing is de verkenningsfase doorlopen. Deze fase richtte zich op alternatieven die een oplossing vormen voor de geschetste problemen. De eerder verschenen (Ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de vier onderzochte, kansrijke alternatieven: Nulplusalternatief, Vaste brug, Theemswegtracé en Huntsmantracé.

In de verkenningsfase was tevens aandacht voor de geluidssituatie bij Rozenburg ten gevolge van treinen die over de brug rijden en de geluidssituatie van de overige nabijgelegen woonkernen (Zwartewaal, Heenvliet, Geervliet).

Voorkeursoplossing Theemswegtracé

Na een zorgvuldige beoordeling heeft de staatssecretaris het Theemswegtracé aangewezen als voorkeursoplossing. Deze oplossing past het best bij de doelstellingen om de levensduur van de brug te verlengen en het capaciteitsknelpunt op te lossen. Bij het alternatief Theemswegtracé wordt het spoor omgeleid van de spoorlijn op de Calandbrug via een andere route langs de Theemsweg, zodat een spoorbrug over het Calandkanaal niet meer nodig is. Hiermee kan de groei van het spoorverkeer en scheepvaartverkeer op de lange termijn worden opgevangen. Zeescheepvaart en spoor worden gescheiden en hinderen elkaar niet meer. De brug voor het wegverkeer blijft liggen en wordt gerenoveerd. De voorkeursoplossing wordt nader omschreven in de ontwerp-structuurvisie.

Effecten milieu

Voor het project is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In deze fase spreken we van een planMER.

Een planMER is een onderzoeksrapport en beschrijft welke alternatieven onderzocht zijn, hoe dat onderzoek is gedaan en wat de mogelijke effecten op het milieu zijn van de alternatieven. Het gaat om onder andere de effecten op geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, trillingen en gezondheid. Een publiekssamenvatting vindt u hier. De publiekssamenvatting planMER is als volgt ingedeeld:

1. Aanleiding, waarom moet de Calandbrug aangepakt worden?

2. Kansrijke alternatieven, welke oplossingen zijn onderzocht?

3. Milieueffecten, wat zijn de mogelijke effecten van de onderzochte alternatieven?

4. Procedure en inspraak, wat is de procedure en de planning van het project Calandbrug?

Hoe ziet het inspraaktraject eruit?

Ontwerp-structuurvisie en milieueffectrapport ter inzage

Voor het Project Calandbrug is een ontwerp-structuurvisie en een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. In de ontwerp-structuurvisie wordt de voorkeursoplossing nader omschreven. Het planMER beschrijft de mogelijke effecten op het milieu. Deze documenten liggen ter inzage van 12 februari tot en met 25 maart 2015 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, gemeente Rotterdam, Stadswinkel Rozenburg, gemeente Brielle en gemeente Nissewaard. Of downloaden via www.platformparticipatie.nl of www.projectcalandbrug.nl/documenten

U kunt reageren op de ontwerp-structuurvisie en het planMER van 12 februari tot en met 25 maart 2015. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.platformparticipatie.nl. Of per post:

Platform Participatie, Project Calandbrug, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Ook dat kan via de Platform Participatie, telefoonnummer 070-456 8999. Voor het project is ook een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld. Ook dit document ligt ter inzage. Op de MKBA is geen inspraak mogelijk.

Informatieavonden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert twee informatieavonden om de voorkeursoplossing toe te lichten.

Gemeente Rotterdam

Locatie: Educatief Informatiecentrum, Noordzeeweg 6 in Rozenburg

Datum: dinsdag 10 maart 2015

Tijdstip: 19.00-21.30 uur

Om 19.30 uur wordt een presentatie gegeven. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen.

Gemeente Brielle en Nissewaard

Locatie: Dorpscentrum de Gaffelaar, Christinalaan 2 in Zwartewaal

Datum: woensdag 11 maart 2015

Tijdstip: 19.00-21.30 uur

Om 19.30 uur wordt een presentatie gegeven. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen.

Kijk voor meer informatie over Project Calandbrug ook eens op www.projectcalandbrug.nl