• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juli 2020
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Nieuwsbrief project Theemswegtracé

november 2016

Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken rond het project Theemswegtracé. In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, omgelegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt rond 2020 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Ter inzageperiode

Onlangs heeft het Ontwerp-Tracébesluit en milieueffectrapport zes weken officieel ter inzage gelegen. Martijn Huijskes is op het project eindverantwoordelijk voor de samenstelling van deze documenten.

Martijn: “Van 11 augustus 2016 tot 21 september 2016 kon iedereen een zienswijze indienen op de onderzoeken naar de milieueffecten en het Ontwerp-Tracébesluit. We hebben in totaal 15 zienswijzen ontvangen, zowel van bedrijven, gemeenten als enkele omwonenden. Op dit moment zijn we aan het analyseren of de zienswijzen aanleiding geven tot inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp-Tracébesluit en/of nader milieukundig onderzoek vereisen. Dit leidt dan vervolgens tot het Tracébesluit met eventueel een aangepaste versie van de onderliggende (milieu)onderzoeken. Als bijlage bij deze documenten wordt een Nota van Antwoord opgesteld, waar de reactie op de zienswijzen is te lezen. Naar verwachting neemt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu medio 2017 het Tracébesluit. Dit besluit inclusief onderliggende rapporten wordt vervolgens gepubliceerd en op de website van Platform Participatie geplaatst. Intussen blijven we als project, naast de officiële beantwoording, natuurlijk in gesprek met stakeholders in onze omgeving.”

Terugblik informatieavond

Op 5 en 6 september 2016 organiseerde het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met ProRail en het ministerie van IenM informatieavonden in Zwartewaal en Rozenburg. De aanwezigen kregen informatie over de onderzoeken naar milieueffecten, het ontwerp en de beoogde planning van het project. Door gebruik te maken van moderne technieken heeft het project geprobeerd om een zo goed mogelijk beeld te geven van het project Theemswegtracé. Zo was er tijdens de avond de mogelijkheid om digitaal het 3D ontwerp in te zien. In Zwartewaal was ook het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) aanwezig om via een simulatie
een idee te geven van het toekomstige geluid van het nieuwe tracé. Roalt Aalmoes van NLR: “We hebben een speciale opstelling gemaakt. Die bestaat uit een pc met een koptelefoon en een virtual-reality bril. Deze hebben we meegenomen naar de informatieavonden. Zo konden de aanwezigen een realistische indruk krijgen van het geluid van het Theemswegtracé. Je kunt proberen geluid zorgvuldig te beschrijven, maar het beluisteren geeft volgens ons de beste en meest realistische ervaring.”

Voorbereidende werkzaamheden
Om plaats te maken voor het beoogde Theemswegtracé zal het project het terrein rond de Theemsweg herinrichten. De voorbereidende werkzaamheden zijn in september 2016 al begonnen, zodat de realisatie van het Theemswegtracé eind 2017 op tijd kan starten. Zo is een aannemer de stamlijn (aftakkend spoor dat bedrijven verbindt met de Havenspoorlijn) aan het aanpassen en worden volgend jaar zowel het fietspad als de Theemsweg zelf verlegd. Begin volgend jaar start het project met de werkzaamheden rondom het fietspad, in het derde kwartaal van 2017 start het project met de verlegging van de Theemsweg. De planning is als volgt.

Overzicht planning FaseMijlpaalPlanningVerkenningsfase
In deze fase vond alternatieve afweging plaats. Afgerond (2013-2015) Startbeslissing2013 Rijksstructuurvisie en PlanMER2015Planuitwerkingsfase
In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt. 2015-2017 Notitie Reikwijdte en Detailniveau2016 Tracébesluit en ProjectMER2015-2017Realisatiefase
In deze fase wordt het project uitgevoerd. 2016-2020 Aanpassing stamlijn2016 Verlegging fietspad en Theemsweg2017 Aanpassing leidingbrug en windscherm2017 Realisatie nieuw spoortracé2017-2020 Ingebruikstelling spoor2020

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over het project zelf, mailt u dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..