• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
April 2020
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Archief Algemene Artikelen

Windmolens in de Ondernemingspolder

Op 10 maart j.l. is van de gemeente Brielle een bericht ontvangen betreffende de verdere ontwikkeling van windmolens in de Ondernemingspolder.

Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Haalbaarheidsvisie Windenergie in de Ondernemingspolder, nabij de N-57. In deze visie was aangegeven dat initiatiefnemers voor windenergie drie maanden (tot 6 februari 2020) de tijd hadden om een plan in te dienen.

Voor de sluitingsdatum van 6 februari 2020 zijn er twee principeverzoeken ingediend bij de gemeente. De komende periode wordt onderzocht of de verzoeken technisch en financieel haalbaar zijn. Naar verwachting besluit het college van B & W medio 2020 welk initiatief in procedure wordt genomen. Om de windmolens te kunnen realiseren moet het omgevingsplan Buitengebied Brielle op dit onderdeel gewijzigd worden.

Gedurende deze periode wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om inspraak te hebben, een zienswijze in te dienen of in beroep te gaan.

Samenvatting van een brief van 29 maart j.l. aan B & W van Brielle

Naar aanleiding van de grote opkomst voor de algemene vergadering van de Dorpsraad Zwartewaal op 27 maart j.l. en de daar geuite vrees voor overlast van de in de Ondernemingspolder te plaatsen windmolens, heeft het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal op 29 maart j.l een brief gestuurd aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle.

Ondernemingspolder voorgesteld als locatie voor windmolens

Gelezen in het Briels Nieuwsland van 22-11-2017

.

Provincie Zuid-Holland heeft een Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) opgesteld. Daarin zijn locaties opgenomen waar windmolens in het Rijnmondgebied gerealiseerd kunnen worden. Gemeente Brielle heeft actief meegedacht waar dit zou kunnen en de locatie ten weerszijden van de N57 ten zuiden van de Brielse Brug (ondernemingspolder oost en west) voorgesteld.

Stand van zaken nieuwe windmolens bij Zwartewaal en Brielle
 
Op 10 oktober j.l hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een beslissing genomen over plaatsing van verdere windmolens op Voorne-Putten.
Daarbij is ook het gebied bij de Harmsenbrug (N-57 Entree Noord) aangewezen.
De beslissing van GS moet op 20 december a.s. nog bekrachtigd worden door Provinciale Staten.