• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Augustus 2020
Z M D W D V Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Samenvatting van een brief van 29 maart j.l. aan B & W van Brielle

Naar aanleiding van de grote opkomst voor de algemene vergadering van de Dorpsraad Zwartewaal op 27 maart j.l. en de daar geuite vrees voor overlast van de in de Ondernemingspolder te plaatsen windmolens, heeft het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal op 29 maart j.l een brief gestuurd aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle.

Samengevat komt de inhoud van deze brief er op neer, dat het bestuur bekend is met het feit dat de gemeente Brielle door ondertekening van de bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland op 23 januari 2018 zich heeft verplicht tot het plaatsen van 6 tot 9 MW aan windenergie in de Ondernemingspolder; ten oosten en/of ten westen van de N-57.

Bij niet voldoen aan deze verplichting zal de provincie Zuid-Holland de regie bij het plaatsen van deze windmolens weer overnemen van de gemeente Brielle en de plaatsing zelf laten uitvoeren.

Wij hebben in deze brief duidelijk gesteld dat de inwoners van Zwartewaal negatief staan tegenover plaatsing van windmolens op de locatie Ondernemingspolder.

Tevens hebben wij verwezen naar de in maart 2018 door de provincie Zuid-Holland op hun website gepubliceerde Zes ambities voor de provincie, waarvan één als onderdeel heeft: Het leefbaar houden van kleine kernen. Deze ambitie komt dus totaal niet overeen met het opstellen van windmolens dichtbij een kleine kern, in dit geval Zwartewaal.

Gezien het bovenstaande en het feit dat de kleine kern Zwartewaal al onevenredig zwaar belast is door o.a. het Theemswegtracé, haven- en industrielawaai, vliegverkeer en al een groot aantal windmolens binnen zicht- en gehoorbereik van het dorp, hebben wij B & W van Brielle in deze brief nadrukkelijk verzocht te overwegen de windmolens uitsluitend aan de westkant (de Brielse kant) van de N-57 te plaatsen.