• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juni 2021
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Bestuurlijk overleg B & W van Brielle met Dorpsraad Zwartewaal,

16 januari 2020

Op uitnodiging van B & W van Brielle is er op 16 januari j.l. bestuurlijk overleg geweest met een delegatie van het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal.

Besproken is :

 • Ontwikkelingen i.v.m. het nieuwe dorpshart

Op 28 januari a.s. zal de gemeenteraad in een openbare vergadering (Stadhuis, Markt 1, Brielle,  aanvang 19.00 uur) beslissen over de keuze van variant 1, 2 of 3 van het oorspronkelijke Scenario 2, Dorpshart.

De Dorpsraad heeft aangegeven dat er nogmaals goed gekeken moet worden naar het aantal aan te leggen parkeerplaatsen in het nieuwe dorpshart. Zodat er daarvan ook voldoende beschikbaar zijn bij evenementen in De Gaffelaar. Dit mede in verband met het bebouwd worden met woningen en daarmee verdwijnen van de huidige parkeerplaats (90 plaatsen) aan de Willem-Alexanderstraat.

 • Tweede ontsluiting naar de Groene Kruisweg (N-218)

Het groeien van het aantal inwoners door nieuwbouw betekent meer verkeer door het dorp. De Dorpsraad ziet daarom een tweede ontsluiting naar de Groene Kruisweg vanaf de Smalleweg als een noodzaak. Deze mening deelt B & W.

De Provincie Zuid-Holland heeft echter nog steeds bezwaren tegen zo’n tweede ontsluiting.

B & W zullen zich inspannen om de provincie op andere gedachten te brengen.

 • Uitvoering van de punten genoteerd tijdens de wijkschouw van 18 september 2019

Door personeelstekort bij diverse gemeentelijk diensten is tot nu toe slechts één punt van de in totaal genoteerde 23 punten uitgevoerd. De Dorpsraad heeft aangedrongen op snelle en complete uitvoering van de overige punten.

 • Situatie rond het terrein van Bilfinger Industrial Services (BIS)

Deze is onveranderd. Het kantoor, de loodsen en het terrein staan nog steeds te koop. Het terrein wordt momenteel weer door Bilfinger gebruikt als opslagterrein voor steigermateriaal.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop

De Dorpsraad heeft B & W gewezen op het verwoestende effect wat de moeilijk te bestrijden plant Japanse duizendknoop kan hebben op tuinen, trottoirs, wegen en beschoeiingen van sloten en singels. Volgens B & W heeft iedere gemeente op Voorne-Putten tot nu toe een eigen aanpak daarvan. Mochten inwoners van Zwartewaal ergens begroeiing door Japanse duizendknoop constateren, dan graag onmiddellijk melding bij de gemeente Brielle. Per digitaal meldingsformulier op de website www.brielle.nl   of bellen met de gemeente: 0181- 47 11 11.