• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juli 2020
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aanwezig:
de heren J. Baljon, B. van Doren en M. ten Hoor (Dorpsraad Zwartewaal (DZ).
De heren G.G.J. Rensen, W.A.J. Borgonjen, A. Schoon, D. Verbeek en J.F.J. Knol (gemeente Brielle).

1. Opening.
Welkom door de heer Baljon. Mevr.  Van Beek (DZ) is afwezig.
2. Verslag vergadering 5 maart 2015
De samenwerking en communicatie met de gemeente Brielle gaat steeds beter. Korte lijnen, snelle slagen.
3. Agenda
Wordt conform voorstel vastgesteld.
4. Nieuwsbrief Zwartewaal december 2015
Wordt op prijs gesteld.
5. Diverse onderwerpen
Wethouder Schoon praat de DZ bij over de ontwikkelingen rond
. het concept-bestemmingsplan “BIS” (mei 2016 in de raad);
. land einde Hollemaris (geen plannen voor 2020);
. bomen langs N218 (gefaseerde en genuanceerde uitvoering gestart; website provincie geeft goed beeld);
. geluidstafel omleggen spoor (14-1 overleggen Brielle en Nissewaard met het Havenbedrijf over hoe nu verder, inclusief kostenverdeling. Informatie gaat naar raadscommissie en DZ);
. brandweerkazerne (wordt uitgebreid i.v.m. eisen t.a.v. hygiëne);
. Ankerplaats/Wilhelminaplein (komt 19-1 in raadscommissie; overleg met ABB, o.a.  over parkeerterrein en financiën. Goed dat de motte in de ruimtelijke inrichting aandacht krijgt).


6. Verkeer
Dorp in- en uitgaan levert soms problemen op, omdat rotonde en/of wegen vastzitten. Sluiproutes worden dan soms oneigenlijk gebruikt. In dat geval kan er handhavend worden opgetreden. College heeft ontsluitingsproblematiek en mobiliteit hoog op aandacht lijstje richting provincie staan.
7. Regels voor activiteiten
DZ geeft aan dat overheidsregels en daarmee samenhangende kosten voor evenementen zoals kerst- en rommelmarkt negatief kunnen werken op animo daarvoor. Burgemeester geeft aan dat regels er zijn voor veiligheid van bezoekers en organisatoren van de circa 250 evenementen die er per jaar in Brielle worden georganiseerd. Als (b)lijkt dat daardoor een evenement in het gedrang komt, hoort hij graag tijdig een signaal.
Het college heeft een kennismakingsgesprek gehad met het nieuwe bestuur van de Stichting Zwartewaals Belangen.
8. BOA’s
De inzet van de BOA’s wordt mede bepaald op basis van signalen uit de samenleving en uit de wijkschouw. Zo is hun optreden t.a.v. verkeerd geparkeerde auto’s en overhangende takken mede daaruit te verklaren. De DZ waardeert het dat het bij de auto’s om waarschuwingen is gegaan.
9. Christinalaan 4
De eigenaar van dat perceel heeft een plan aan de gemeente aangeboden voor 20 appartementen verdeeld over 4 woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens. Wordt betrokken bij woon- en dorpsvisie. DZ staat er positief tegenover en gaat ook gesprek aan met betrokkene.
10. Inzamelen plastic
De DZ vraagt aandacht  voor het voorkomen van zwerfafval en geeft een tip door hoe Oud-Beijerland dat heeft geregeld. Wethouder Verbeek licht beleid (korte en lange termijn) en uitvoering toe.
11. Theemswegtracé
Hat rapport van de commissie MER geeft de gemeente steun, aldus wethouder Schoon. Bureau Peutz heeft een rapport opgesteld over het geluid, inclusief aanbevelingen. Het rapport gaat eerst naar het college en dan naar het Havenbedrijf. Ook de DZ zal worden geïnformeerd.
12. Wijkschouw 2015
In goede samenwerking gehouden en thans in uitvoering. Ook de raadscommissie is geïnformeerd en houdt vinger aan de pols.

13. Voortbestaan Dorpsraad Zwartewaal
Het college hecht belang aan de DZ. I.h.k.v. communicatiebeleid en participatie spelen gremia als de DZ een belangrijke rol. Ook relevant voor het ontvangen, oppakken en doorgeven van signalen. Gelet op allerlei ontwikkelingen in en rond Zwartewaal (zie b.v. de onderwerpen van deze vergadering) is een goed bezette DZ gewenst. Afgesproken wordt dat de gemeente dat zal ondersteunen (b.v. via de voorlichtingspagina en de volgende nieuwsbrief). Ook bijeenkomsten als rond de dorpsvisie kunnen hieraan bijdragen, evenals het uitdragen van behaalde resultaten.
14. Rondvraag
Wethouder Schoon deelt mee dat de Jachthaven “de vijf sluizen” is verkocht, evenals Bernissedijk 17.
Burgemeester Rensen geeft aan dat n.a.v. de vorige oud en nieuw nu meer inzet zal zijn bij de Ossewei om problemen te voorkomen.
Wethouder Verbeek vertelt over de aanpak van asbest in het buitengebied (moet voor 2024 vrij van asbest zijn) en dat opdracht gegeven is aan de DCMR om het in kaart te brengen (2016). De provincie heeft een project “zonnepanelen i.p.v. asbest”. Komt in volgende nieuwsbrief.
Wethouder Borgonjen deelt mee dat het bestuur van de Gaffelaar richting de gemeente heeft aangegeven samen te willen nadenken over de toekomst, gezien de verwachte onderhoudsinvesteringen. Dat laatste geldt ook de school.
15. Datum volgend overleg
Wordt nader bepaald.
16. Sluiting
Om 21.20 uur met een woord van dank.