• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Januari 2021
Z M D W D V Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aanwezig waren (op uitnodiging):

- Gemeente Brielle 

- Een aantal gemeenteraadsleden van Brielle

- Diverse vertegenwoordigers van omwonenden en bedrijven in/bij de Ondernemingspolder

- De oprichter van Voorne-Putten Energie

In het algemeen was er weinig nieuws.

Wethouder Schoon gaf namens de gemeente Brielle een inleiding van het voortraject van het windenergieconcept  in de ondernemingspolder; o.a. de landelijke en provinciale afspraken.

Daarna gaven vertegenwoordigers van Arcadis (het door de gemeente Brielle i.v.m.  dit project ingehuurde ingenieursbureau) verder tekst en uitleg. Dit kwam neer op herhaling van informatie van de eerste omgevingsinformatieavond op 13 maart j.l. in Breezze.

Hierna was er een presentatie van Voorne-Putten Energie. Dit is een coöperatieve vereniging (gevestigd in Spijkenisse, met momenteel 38 leden) welke burgerparticipatie in windmolenprojecten zoals in de Ondernemingspolder promoot. Dit was een nogal langdurig verhaal, waarbij iemand van Arcadis uiteindelijk het relaas min of meer moest afkappen i.v.m. de beschikbare tijd.

Na een korte pauze was er discussie en presentatie van inzichten mogelijk aan drie tafels: Participatie, Landschap en Milieu/Geluid, onder leiding van discussieleiders van Arcadis. Hierbij werden op flip-overs ook de diverse punten genoteerd  welke meegenomen zullen worden in de verdere stappen.

Wij hebben als vertegenwoordigers van de Dorpsraad Zwartewaal duidelijk aangegeven (bij zowel tafel Landschap als Milieu/Geluid) dat wij tegen windmolens aan de Zwartewaalse kant (de oostelijke kant) van de N-57 zijn. Om reden dat Zwartewaal al 'genoeg' heeft. En wel: Theemswegtracé, haven- en industrielawaai, N-57-lawaai, Groene Kruisweg-lawaai, vliegverkeerlawaai, meerdere jaren overlast in het dorp vanwege bouwverkeer, Plas van Heenvliet, geluid van en zicht op bestaande windmolens enz.

Tevens hebben we aangegeven dat de Dorpsraad Zwartewaal al op 29 maart 2019 een brief aan B & W van Brielle hebben gestuurd (mede n.a.v. een druk bezochte openbare vergadering op 27 maart 2019, met de windmolens als hoofdonderwerp) met het nadrukkelijk verzoek uitsluitend windmolens aan de westkant (de Brielse kant) van de N-57 te plaatsen i.v.m. de al onevenredig zware belasting van Zwartewaal door andere (bovengenoemde) factoren. Dit is ook weer meegenomen in de aantekeningen op de flip-overs.

Verder werd er gediscussieerd over 'de meest ideale opstelling'. Daar kwam (in het algemeen) uit voort: parallel aan en naast de N-57 aan de westkant (de Brielse kant) daarvan.

Vervolgtraject:

juni 2019

- Stappenplan selectie van initiatieven (d.w.z. waar moeten toekomstige aanbieders van windenergie in de Ondernemingspolder aan voldoen)

- Behandeling in College van B & W

oktober 2019

- Vaststellen van de haalbaarheidsvisie door de gemeenteraad

- Initiatiefnemers (d.i. aanbieders windenergie c.q. degenen die de windmolens gaan neerzetten, krijgen drie maanden de tijd om een plan in te dienen.

- Selectie van initiatief door gemeente op basis van stappenplan (zie juni 2019)

- Opstellen anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer (Anterieure overeenkomst = grondexploitatieplan welke gesloten wordt voor de vaststelling van grondexploitatie)

- Start planologische procedure (Omgevingsvergunning e.d.; worden ter inzage gelegd met mogelijkheid van beroep daartegen)