• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juli 2021
Z M D W D V Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Op 1 juni 2020 is het RIVM-rapport over de Plas van Heenvliet gepubliceerd.

Dit rapport gaat (wederom) over de 200.000 ton daar gestorte TGG (Thermisch Gereinigde Grond), de vervuilende en gevaarlijke stoffen daarin en de invloed op de volksgezondheid daarvan als het gebied zou worden omgevormd tot recreatiegebied. Het rapport is geschreven in opdracht van DCMR milieudienst Rijnmond, welke namens de gemeente Brielle de controlefunctie had bij het storten van de grond in en rond de Plas van Heenvliet. Het is inmiddels het derde rapport over de in 2017 – 2018 gestorte TGG.

Volgens het RIVM-rapport is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

Voor het rapport is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, dus het RIVM heeft zelf géén of aanvullend onderzoek ter plaatse gedaan.

Maar er wordt door het RIVM wèl nadrukkelijk gewaarschuwd voor mogelijke toekomstige uitloging (lees uitspoelen) van de gevaarlijke stoffen naar de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater van de plas. En het advies dat daarom vanaf het begin van gebruik als recreatiegebied zeer regelmatig op deze uitloging en de effecten daarvan gecontroleerd zou moeten worden.

Gezien dit rapport, maar vooral vanwege het advies voor de toekomst, zijn wij als bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal nog steeds ongerust over de Plas van Heenvliet.

Wij vragen ons dan ook af wat voor recreatiegebied je – met zo’n serieuze waarschuwing vooraf – er nog van wilt en kunt maken

Zeker niet een plas waarin je kunt zwemmen (per ongeluk een slokje vervuild oppervlaktewater?), als kind aan een strandje of elders met een schepje en een emmertje fijn kunt graven (ook niet met 50 centimeter schone aarde op verontreinigde grond) of zonder problemen je hengeltje kunt uitgooien. Dit laatste dan niet vanwege de PCB’s in de bodem van de plas.

Leg er maar een fiets- c.q. wandelpad omheen en plaats borden dat je er wel kunt vissen, maar dat de gevangen vis absoluut niet moet worden gegeten.

Dat is naar onze mening de enige manier waarop er nog iets van een recreatiegebied van gemaakt zou kunnen worden, zonder dat er weer veel (belasting)geld aan onnodige en hoge kosten wordt weggegooid.

Op de video van de vergadering van de commissie Grondgebied van 16 juni 2020 was te zien en te horen dat er nauwelijks en zeker geen inhoudelijke vragen werden gesteld over het RIVM-rapport.

Er werden 6 (zes) minuten aan het agendapunt 7.3 Informatiebrief en rapportage Plas van Heenvliet besteed van de 3 uur en 51 minuten die deze vergadering duurde.

Zelfs werd er niet gevraagd wat de opleveringsdatum van de Combinatie Plas van Heenvliet naar de gemeente Brielle wordt om er een recreatiegebied van te maken; nu 1 juli 2020 niet haalbaar is.

Zeer teleurstellend voor de inwoners van Zwartewaal en een gemiste kans van onze gekozen vertegenwoordigers om tot in detail kritische vragen te stellen. Men nam het RIVM-rapport blijkbaar aan voor zoete koek. En men gaf geen enkele blijk  zich bewust te zijn van het feit dat veel dorpsbewoners nog steeds ongerust zijn over de Plas van Heenvliet.

Een brief van gelijke inhoud is verstuurd aan de gemeenteraad van Brielle.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Het voltallige bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal