• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
September 2021
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

SPREEKRECHT

Het bestuur roept tenminste twee maal per jaar de bewoners van Zwartewaal op om aan een openbare vergadering deel te nemen. Aan de bewoners wordt tijdens die vergaderingen informatie gegeven en worden bewoners in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en hun mening te geven.

DOELSTELLING

Het doel van de stichting Dorpsraad Zwartewaal is:

a. om de algemene belangen van de bewoners van de kern Zwartewaal en de daarbij behorende buitengebieden in de gemeente Brielle in een voortdurende wisselwerking met die bewoners tebehartigen:

b. het geven van advies na raadpleging van de bewoners van de kern Zwartewaal en de daarbij behorende buitengebieden aan bestuursorgaan, instanties, bedrijven en anderen;

c. om de leefbaarheid in de kern Zwartewaal en de daarbij behorende buitengebieden in degemeente Brielle te bevorderen

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan gemeentebestuur, gemeenteraad enadviescommissies nadat daartoe is besloten in een openbare vergadering,

b. zonodig wordt ook advies gegeven aan andere instanties, bedrijven en anderen:

c. zich in relevante onderwerpen te laten informeren: dit zowel door de desbetreffende(gemeentelijke) instanties als wel door de betrokken bewoners.

Het werkgebied van de stichting omvat de dorpskern Zwartewaal en de daarbij behorende buitengebieden