• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juli 2019
Z M D W D V Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Er staat bij Nieuwsbrieven In een nieuwe brief over de voortgang van het Theemsweg project.

Project Theemswegtracé

februari 2018

Theemswegtracé, windscherm

Aandacht voor veiligheid
In de directe omgeving van de Theemsweg vinden in opdracht van het project Theemswegtracé, maar ook in opdracht van andere partijen, werkzaamheden plaats. Tijdens deze werkzaamheden gelden soms tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo is er momenteel een plaatselijke afsluiting van het fietspad waar verkeersregelaars fietsers omleiden.

Voor uw eigen veiligheid en die van de mensen die daar aan het werk zijn, vragen wij u in deze situaties om u aan de aangegeven snelheidsbeperking te houden. We stellen ook uw medewerking op prijs om (indien van toepassing) dit bij uw werknemers en andere gebruikers extra onder de aandacht te brengen. Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties en verbeteringen die bijdragen aan de veiligheid voor ons allemaal.

Omgevingsvergunning onderbouw Theemswegtracé

Op 1 februari is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van het verhoogde spoorviaduct voor het Theemswegtracé, inclusief twee boogbruggen en enkele infrastructurele aanpassingen in de directe omgeving. Dit ontwerpbesluit ligt nu ter inzage en is te vinden in diverse huis-aan-huisbladen, waaronder de Havenloods van week 5 (pagina 21).


Theemswegtracé: In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, omgelegd. Het nieuwe Theemswegtracé wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.
 


Project Theemswegtracé
december 2017


Op naar 2018
Het project Theemswegtracé ziet terug op een jaar van veel voorbereidingen voor de aanleg.

Nieuwsbrief project Theemswegtracé

mei 2017

Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken rond het project Theemswegtracé. In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, omgelegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Hieronder staat het uitgebreide Ontwerpbesluit met toelichtingen, kaarten enzovoort.

Het is erg groot en het zit wat ingewikkeld in elkaar maar het is wel te lezen. Klik hier voor op de volgende link: Trace Theemsweg

Editie: JULI 2015

Stand van zaken project Calandbrug

Inhoud van deze nieuwsbrief: subsidie, besluitvorming voorkeursoplossing, beantwoording zienswijzen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Theemswegtracé, informatiebijeenkomsten.

Nieuwsbrief Project Calandbrug
 19 May 2015 13:22:55 +0000

Calandbrug3

Nieuwsbrief Project Calandbrug

De verkenningsfase van het Project Calandbrug is bijna afgerond. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft een voorkeursoplossing aangewezen: het Theemswegtracé. In deze nieuwsbrief: einde verkenningsfase, vervolgtraject, terugblik informatieavonden, meest gestelde vragen en thema-avonden geluid.

Einde verkenningsfase

Voor het project is een ontwerpstructuurvisie en een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. In de ontwerpstructuurvisie wordt de voorkeursoplossing nader omschreven. Het planMER beschrijft de mogelijke effecten op mens en milieu. De documenten lagen ter inzage van 12 februari tot en met 25 maart 2015. In deze periode konden reacties ingediend worden bij Platform Participatie. Iedere reactie (zienswijze) wordt zorgvuldig bekeken en beantwoord.

De staatssecretaris geeft antwoord op alle zienswijzen door middel van een Nota van Antwoord. Voor de zomer wordt de definitieve structuurvisie gepubliceerd samen met de Nota van Antwoord op www.platformparticipatie.nl en www.projectcalandbrug.nl

Vervolgtraject

Het project gaat de volgende fase in: de planuitwerkingsfase. Het eerste product waarop u weer een reactie kunt geven is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de voorkeursoplossing. De notitie omschrijft welke aspecten voor mens en milieu (bijvoorbeeld geluid en veiligheid) nader onderzocht moeten worden en werkt de verschillende varianten voor de exacte locatie van de voorkeursoplossing uit.

U wordt geïnformeerd over het moment van publicatie van de notitie.

Het Havenbedrijf Rotterdam neemt in de planuitwerkingsfase de coördinatie van het project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over. Het Havenbedrijf werkt in samenwerking met ProRail de voorkeursoplossing uit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag en blijft daarmee eindverantwoordelijke voor het project.

Terugblik informatieavonden Rozenburg en Zwartewaal

Op dinsdag 10 en woensdag 11 maart 2015 vonden twee informatieavonden over het Project Calandbrug plaats. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het proces tot nu toe, de doelstelling, de voorkeursoplossing en de procedure en inspraak gepresenteerd. Na afloop konden bezoekers alle documenten inzien en vragen stellen aan vertegenwoordigers van het ministerie, ProRail en het Havenbedrijf.

Meest gestelde vragen

Tijdens de informatieavonden werden veel vragen gesteld. De meeste gestelde vragen en antwoorden kuntu terug lezen op: http://www.projectcalandbrug.nl/documenten

Thema avonden geluid

De projectorganisatie organiseert thema-avonden over het onderwerp geluid. U wordt te zijner tijd geïnformeerd over data en locaties.

Contact

Via het contactformulier kunt u contact opnemen met de projectorganisatie.

Kijk voor meer informatie over Project Calandbrug ook eens op www.projectcalandbrug.nl

Om uw abonnement op de nieuwsbrief van Project Calandbrug te wijzigen kunt u een e-mail sturen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

https://www.prorail.nl/

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

http://www.portofrotterdam.com/nl/Pages/default.

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm