• DORPSINGANG-OUD.JPG
 • DorpstraatZwartewaala.jpg
 • Dsc06586.jpg
 • Dsc06587.jpg
 • Haven1kl.jpg
 • HOLLEMARESTRAAT.JPG
 • img_2585.jpg
 • MAASDIJK.JPG
 • Noordeinde Zwartewaala.jpg
 • RIMG0038.JPG
 • RIMG0042.JPG
 • Rotonde2kl.jpg
Juli 2020
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Editie: JULI 2015

Stand van zaken project Calandbrug

Inhoud van deze nieuwsbrief: subsidie, besluitvorming voorkeursoplossing, beantwoording zienswijzen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Theemswegtracé, informatiebijeenkomsten.

Subsidie

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie later dit jaar is aan het project Calandbrug een subsidie toegekend van 60 miljoen euro. Deze (TEN-T) subsidie is belangrijk voor de realisering van de voorkeursoplossing: het Theemswegtracé. Eind 2015 wordt door het Havenbedrijf Rotterdam een besluit genomen over de financiële haalbaarheid van het Theemswegtracé. Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor deze besluitvorming omdat zij op eigen rekening en risico de verantwoordelijkheid draagt voor het project. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu levert een vaste financiële bijdrage en blijft het bevoegd gezag.

Besluitvorming voorkeursoplossing en beantwoording zienswijzen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu neemt na het zomerreces het definitieve besluit over de voorkeursoplossing voor de Calandbrug door het vaststellen van de Structuurvisie Calandbrug. Het besluit wordt genomen met inachtneming van de zienswijzen die zijn ingediend op de Ontwerp-structuurvisie Calandbrug en het bijbehorende planMER én het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Tegelijkertijd met de publicatie van de Structuurvisie Calandbrug wordt ook de Nota van Antwoord gepubliceerd waarin de ingediende zienswijzen worden beantwoord. Het zomerreces is van vrijdag 3 juli 2015 tot en met maandag 31 augustus 2015.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Theemswegtracé en informatiebijeenkomsten

Als het definitieve besluit over de voorkeursoplossing is genomen en de zienswijzen zijn beantwoord, wordt kort daarna de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Theemswegtracé gepubliceerd. De notitie omschrijft de mogelijke varianten voor het realiseren van het Theemswegtracé en geeft aan welke aspecten voor mens en milieu (bijvoorbeeld geluid en veiligheid) onderzocht moeten worden. U wordt geïnformeerd over het moment van publicatie van de notitie. Tijdens de periode dat de NRD ter inzage ligt, worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. U wordt na het zomerreces geïnformeerd over het moment van de informatiebijeenkomsten.

Projectomschrijving

De Calandbrug bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) is in 2020 aan het einde van haar technische levensduur. Samen met het groeiende treinverkeer over de Betuweroute, het scheepvaartverkeer naar de Brittanniëhaven en wegverkeer betekent dit dat er een structurele oplossing moet komen voor de Calandbrug. Daarom wordt gezocht naar een oplossing die zowel de levensduur als het capaciteitsprobleem voor het treinverkeer aan kan pakken. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft begin 2015 de ontwerp structuurvisie vastgesteld met het Theemswegtracé als voorkeursoplossing. Het Theemswegtracé past het beste bij de doelstellingen om de levensduur van de Calandbrug te verlengen en het capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer op te lossen. Door het Theemswegtracé kruisen het treinverkeer en de zeescheepvaart elkaar niet meer. De Calandbrug blijft bestaan als doorgaande wegverbinding en wordt gerenoveerd.