De dorpsraad heeft een nieuwe Facebook bladzijde. 
Volg deze link:
htpps://facebook.com/profile.php?id=61557493680429
Helaas kan de oude niet verwijderd worden, omdat er geen beheerder meer is. 


Nieuwsbrief Dorpsraad Zwartewaal 
Deze nieuwsbrief is onder alle bewoners van Zwartewaal verspreid eind december 2023.

Gemeente Voorne aan Zee 
Er is een gesprek met de nieuwe gemeente Voorne aan Zee geweest. 
Hierbij heeft de dorpsraad de belangrijkste zaken besproken die in het dorp spelen:
- onderhoud school
- bouw dorpshart 
- samenwerking en communicatie met de gemeente
- plas van Heenvliet
- wijkschouw
- parkeerplaats Zeeman 


Samenwerkingsverband met overige dorpsraden binnen de nieuwe gemeente 
Meerdere dorps- en wijkraden zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Voorne aan Zee. Er wordt ongeveer 4 keer per jaar vergaderd en er is ook overleg met de gemeente. 


Het nieuwe dorpshart Zwartewaal

zie voor meer info:

https://www.voorneaanzee.nl/ontwikkeling-dorpshart-zwartewaal-vanaf-oktober-van-start


WINDMOLENS
Gemeente Voorne aan Zee moet voldoen aan de nieuwe normen en heeft de opdracht om twee grote windmolens te plaatsen op haar grondgebied. Voor nu zijn de stroken langs de N57 aangewezen als geschikte plek. De dorpsraad volgt de ontwikkelen. Op de site van de gemeente: www.voorneaanzee.nl vindt u meer informatie.
Op 24 augustus 2023 is overleg geweest  tussen het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal en de initiatiefnemers van de twee geplande windmolens in de Ondernemingspolder.
In januari 2024 heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor de bouw van de windmolens. Er zijn voor hen geen gegronde redenen om een negatief advies te geven. Iedereen kan bezwaar maken bij de gemeente Voorne aan Zee, afdeling vergunningen aanvraag.
Via deze link kunt u de notulen van de raadsvergadering van 8 januari zien:
https://voorneaanzee.notubiz.nl/vergadering/1191650

Hier nog een rapport van het onderzoek dat aangeeft dat de aangeleverde gegevens van Pondera (waar de gemeente zich op baseert) niet juist zijn.
Rapport-Peutz.pdf (394.52KB)
Rapport-Peutz.pdf (394.52KB)