AFSLUITING 450 JAAR VRIJHEID 10 DECEMBER 2022

In Brielle wordt op 10 december het jubileumjaar groots afgesloten. In de namiddag volgt er een quiz waarbij de verschillende dorpsraden en wijkraden het tegen elkaar opnemen.


BUURTBEMIDDELING

Te harde muziek, een ander leefritme, overlast van kinderen of jongeren, het zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat buren op gespannen voet met elkaar leven. Wanneer buurtgenoten er samen niet meer uit komen, kunnen zij gebruik maken van een buurtbemiddelaar. Deze vrijwilliger is getraind om zonder oordeel over de situatie, met alle partijen te zoeken naar een oplossing. Op deze manier kunnen vervelende situaties in de buurt op een relatief snelle en prettige manier opgelost worden. Meer weten over Buurtbemiddeling? Wilt u in aanmerking komen voor Buurtbemiddeling? Gaat u graag aan de slag als Buurtbemiddelaar? Heeft u tips en/of opmerkingen? Op de website van Brielle vindt u meer informatie. https://www.brielle.nl/buurtbemiddeling-0


SCHULDHULPVERLENING - BUDGET COACH
Hille Boogerd is Budgetcoach van Brielle. Naast schuldhulpverlener kan hij mensen begeleiden als ze het tijdelijk moeilijk hebben met hun financiën, zoals tips geven over de voorzieningen of helpen met een bezwaar of doorverwijzen naar aanvullende hulp. Gebieden waar hij veel verstand van heeft, zijn:

1                    Schulden / achterstanden / beslag op geld of goederen
2                    Bezuinigen en besparingen
3                    Maken van financiële overzichten (huishoudboekjes)
4                    Belastingen (aangiftes, toeslagen, bezwaren)
5                    Voorzieningen / tegemoetkomingen. Denk dan aan:
A     Vakantiebank voor armen,
B     Voedselbank (tijdelijk of langdurig),
C     Fiets voor schoolkind,
D     School-, sportkosten,
E     Energietoeslag,
F     Aanvragen uitkleringen.

Hier vindt u een boekje met informatie over de schulddienstverlening.

OUDEREN IN CONTACT

Zwartewaal heeft samen met Brielle een ouderen-consulent die ouderen hulp biedt bij het onderhouden van sociale contacten en het gebruik van faciliteiten die speciaal voor ouderen aanwezig zijn. Op de website van Brielle vindt u meer informatie. https://www.brielle.nl/hulp-voor-ouderen-zieken-mensen-met-een-beperking-wmo/


BUURTINITIATIEF - KERN MET PIT

In Zwartewaal zijn er meerdere burgerinitiatieven. De Dorpsraad volgt burgerinitiatieven in Zwartewaal en neemt een neutraal standpunt in

Kern met pit is een is een initiatief van de kenhm foundation, waarmee buurtbewoners middelen kunnen aanvragen voor burgerinitiatieven. Elk jaar kunnen bewoners zich inschrijven waarna er een selectie volgt van uitgekozen buurtprojecten. Naast professionele ondersteuning een ingenieursbureau, een adviseur en PR-faciliteiten, kunnen bewoners 1000 euro krijgen bij het geslaagd uitvoeren van hun project/initiatief. Op de website van www.kernmetpit.nl vindt u meer informatie.


BURGERINITIATIEF "BUURTPREVENTIE"

De dorpsraad is in kennis gesteld van een burgerinitiatief "Buurtpreventie". De dorpsraad staat neutraal in het burgerinitiatief en in een gesprek met de burgemeester is afgesproken dat de gemeente een voorstel zal doen om het draagvlak te meten alvorens er verdere actie wordt ondernomen.

De dorpsraad zal dit van afstand volgen en aanhaken indien nodig.