DOELSTELLING STICHTING DORPSRAAD ZWARTEWAAL

De Stichting heeft ten doel de algemene belangen, van de bewoners van de kern Zwartewaal en de daarbij behorende buitengebieden in de gemeente Brielle in een voortdurende wisselwerking met die bewoners, te behartigen (Statuten, Aktedatum: 20-11-2009, Moerland Notarissen). Voor de uitgebreide en volledige doelstelling van de Dorpsraad, verwijzen wij u naar de statuten. Deze zijn opvraagbaar bij de KvK (24478065).

We zoeken nog nieuwe bestuursleden!

BESTUUR

Het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal bestaat uit:

  1. Vacature  -  Bouwprojecten en parkeren                                        
  2. Harry Troost  -  Penningmeester
  3. Lenny van Beek  -  Notulist en waterschapszaken
  4. Vacature  -  Jeugd en leefbaarheid
  5. Regina Muilenburg  -  Wijkschouw
  6. Annet Jansen - Secretaris
  7. Hans Jansen  -  Voorzitter & Culturele en sociale zaken

 

In 2023 komen er 2 of 3 plekken vrij in het bestuur van de Dorpsraad i.v.m. aftreden van een aantal leden. De Dorpsraad is erg actief binnen de gemeente en het eiland Voorne-Putten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en ander instanties. Ook denken wij mee over de leefbaarheid binnen ons dorp en kijken wij kritisch mee naar plannen die ons dorp raken. Per 1-1-23 zal Zwartewaal opgaan in de nieuwe gemeente "Voorne aan Zee".  Als u interesse heeft kunt mailen naar het e-mailadres onderaan.