DOELSTELLING STICHTING DORPSRAAD ZWARTEWAAL

De Stichting heeft ten doel de algemene belangen, van de bewoners van de kern Zwartewaal en de daarbij behorende buitengebieden in de gemeente Brielle in een voortdurende wisselwerking met die bewoners, te behartigen (Statuten, Aktedatum: 20-11-2009, Moerland Notarissen). Voor de uitgebreide en volledige doelstelling van de Dorpsraad, verwijzen wij u naar de statuten. Deze zijn opvraagbaar bij de KvK (24478065).

We zoeken nog nieuwe bestuursleden!

BESTUUR

Het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal bestaat uit:

  1. Marco Janssen -  Bouwprojecten en parkeren                                        
  2. Harry Troost  -  Penningmeester
  3. Lenny van Beek  -  Notulist en waterschapszaken
  4. Gaby Geurtsen  -  Jeugd en leefbaarheid & culturele en sociale zaken 
  5. Regina Muilenburg  -  Wijkschouw
  6. Annet Jansen - Culturele en sociale zaken - Secretaris

 

De Dorpsraad is erg actief binnen de gemeente en het eiland Voorne-Putten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en ander instanties. Ook denken wij mee over de leefbaarheid binnen ons dorp en kijken wij kritisch mee naar plannen die ons dorp raken. 

Per 1-1-23 hoort Zwartewaal bij de nieuwe gemeente "Voorne aan Zee".