- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bestuursleden gezocht Dorpsraad Zwartewaal
(voor meer informatie zie knop "stichting-bestuur") 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
WINDMOLENS 
gemeente Brielle moet voldoen aan de nieuwe normen en heeft de opdracht om 2 grote windmolens te plaatsen op haar grondgebied. Voor nu zijn de stroken langs de N57 aangewezen als geschikte plek. De dorpsraad volgt de ontwikkelen. Op deze link van www.brielle.nl vindt u meer informatie.
Op 24 augustus is overleg geweest  tussen het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal en de initiatiefnemers van de twee geplande windmolens in de Ondernemingspolder.
Hieronder vindt u het verslag van dit gesprek.

Er is een petitie gestart tegen het plaatsten van de hoge windturbines van 249 meter.

De link voor het ondertekenen van de petitie tegen de 249 m. hoge windturbines in de Ondernemingpolder is: https://tegenwindbrielle.petities.nl/

THEEMSWEG TRACE
De Dorpsraad is vanaf de start nauw betrokken bij het tracé dat eind 2021 in gebruik is genomen. In 2022 worden geluidsmetingen gedaan die representatief zijn voor de bewoners van Zwartewaal.
Eén bij de parkeerplaats achter de De Gaffelaar  (waar de vorige ook stond) Eén vlakbij het Theemswegtracé, om het geluid van de treinen zelf goed te kunnen meten.
Hieronder vindt u de links naar verslagen  over de geluids isolatie.

PLAS VAN HEENVLIET

De Dorpsraad houdt in de gaten in hoeverre dit nieuwe recreatiegebied veilig wordt ontwikkeld. Verwachte oplevering 2023/2025.
Op de website van de gemeente Brielle vindt u meer informatie over dit dossier. www.brielle.nl

Krantenartikel uit Briels Nieuwsland "Ongerustheid Plas van Heenvliet"  dd 11-10-22.