WINDMOLENS

gemeente Brielle moet voldoen aan de nieuwe normen en heeft de opdracht om 2 grote windmolens te plaatsen op haar grondgebied. Voor nu zijn de stroken langs de N57 aangewezen als geschikte plek. De dorpsraad volgt de ontwikkelen. Op deze link van www.brielle.nl vindt u meer informatie.

OVERLEG 24 AUGUSTUS

Op 24 augustus is overleg geweest  tussen het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal en de initiatiefnemers van de twee geplande windmolens in de Ondernemingspolder.

Er is een petitie gestart tegen het plaatsten van de hoge windturbines van 249 meter.

De link voor het ondertekenen van de petitie tegen de 249 m. hoge windturbines in de Ondernemingpolder is: https://tegenwindbrielle.petities.nl/


THEEMSWEG TRACE

De Dorpsraad is nauw betrokken bij het minimaliseren van de geluidsoverlast van ons dorp. Het traject is in gebruik genomen en in 2022 zullen geluidmetingen plaatsvinden. Er zijn twee geluidsmeters:
- Eén bij de parkeerplaats achter de De Gaffelaar  (waar de vorige ook stond)
- Eén vlakbij het Theemswegtracé, om het geluid van de treinen zelf goed te kunnen meten.
Op de link vindt u meer informatie: Theemswegtrace.


PARKEERBELEID
In Zwartewaal is een tekort aan parkeerplaatsen. Bij de ontwikkeling van het dorp eeuwen geleden is uiteraard onvoldoende rekening gehouden met het aantal auto's die in het bezit zijn van de huidige bewoners. Er zijn de afgelopen jaren op verschillende plekken in Zwartewaal extra parkeerplekken ontwikkeld. Ook in de ontwikkeling van het nieuwe dorpshart is er voorzien in extra parkeergelegenheid.  .

BLOEMENVELD   

I.v.m. de overlast van de aanleg van het Theemswegtracé sponsort VolkerRail de aanleg van een bloemenveld in Zwartewaal i.s.m. IVN Natuureducatie bij het parkje tussen de Hellehoek en Wilhelminalaan .

Op 30 juni 2022 heeft i.s.m. met IVN Natuureducatie en de Dorpsraad voor leerlingen van OBS 't Want een leeractiviteit plaatsgevonden over het belang van dit initiatief voor de natuur.

informatiebrief gem. Brielle

PLAS VAN HEENVLIET

De Dorpsraad houdt in de gaten in hoeverre dit nieuwe recreatiegebied veilig wordt ontwikkeld. Verwachte oplevering 2022/2025.

Op de website van de gemeente Brielle vindt u meer informatie over dit dossier. In de zoekbalk Plas van Heenvliet typen levert diverse ' hits' op.

Raadsinformatiebrief%20voortgang%20herinrichting%20Plas%20van%20Heenvliet.pdf


ROOMPOT REALESTATE

Dit recreatiepark is in aanbouw aan het Brielse meer net naast Zwartewaal op de voormalige nudistencamping. Op deze link van www.roompotrealestate.nl vindt u meer informatie.


'T WAALSEN OORDT

Dit is in aanbouw in Zwartewaal op het voormalig Bilfinger Industrial Services terrein. Op deze link van www.program.nl vindt u meer informatie.