WINDMOLENS

Gemeente Voorne aan Zee moet voldoen aan de nieuwe normen en heeft de opdracht om twee grote windmolens te plaatsen op haar grondgebied. Voor nu zijn de stroken langs de N57 aangewezen als geschikte plek. De dorpsraad volgt de ontwikkelen. Op de site van de gemeente: www.voorneaanzee.nl vindt u meer informatie.

Op 24 augustus is overleg geweest  tussen het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal en de initiatiefnemers van de twee geplande windmolens in de Ondernemingspolder.

Er is een petitie gestart tegen het plaatsten van de hoge windturbines van 249 meter.

De link voor het ondertekenen van de petitie tegen de 249 m. hoge windturbines in de Ondernemingspolder is: https://tegenwindbrielle.petities.nl/


PARKEERBELEID
In Zwartewaal is een tekort aan parkeerplaatsen. Bij de ontwikkeling van het dorp eeuwen geleden is uiteraard onvoldoende rekening gehouden met het aantal auto's die in het bezit zijn van de huidige bewoners. Er zijn de afgelopen jaren op verschillende plekken in Zwartewaal extra parkeerplekken ontwikkeld. Ook in de ontwikkeling van het nieuwe dorpshart is er voorzien in extra parkeergelegenheid.  


PLAS VAN HEENVLIET

De Dorpsraad houdt in de gaten in hoeverre dit nieuwe recreatiegebied veilig wordt ontwikkeld. Verwachte oplevering 2022/2025.

Op de website van de gemeente Brielle vindt u meer informatie over dit dossier. In de zoekbalk Plas van Heenvliet typen levert diverse ' hits' op.

Links naar belangrijke documenten:

Bevindingenbrief 

1e monitoring 2022

Raadsinformatiebrief 

Krantenartikel uit Briels Nieuwsland "Ongerustheid Plas van Heenvliet"  dd 11-10-22.

Krantenartikel AD, "Vragen over toekomst Put van Heenvliet" - 4 dec 2023