VERGADERINGEN


De ALGEMENE VERGADERING van 24-11-2021 is door de verscherpte COVID maatregelen geannuleerd.

24 november 2021 is de geplande AV in het dorpscentrum Gaffelaar, aan de Christinalaan 2, 3238 AD in Zwartewaal helaas niet doorgegaan.

Er komt een informatiefolder waarin u wordt geïnformeerd over alle zaken waar de dorpsraad zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

e-mailadres: info@dorpsraadzwartewaal.nl