DOELSTELLING STICHTING DORPSRAAD ZWARTEWAAL

De Stichting heeft ten doel de algemene belangen, van de bewoners van de kern Zwartewaal en de daarbij behorende buitengebieden in de gemeente Brielle in een voortdurende wisselwerking met die bewoners, te behartigen (Statuten, Aktedatum: 20-11-2009, Moerland Notarissen). Voor de uitgebreide en volledige doelstelling van de Dorpsraad, verwijzen wij u naar de statuten. Deze zijn opvraagbaar bij de KvK (24478065).


BESTUUR

Het bestuur van de Dorpsraad Zwartewaal bestaat uit:


  • Peter Zanen                                         
  • Harry Troost                                         
  • Lenny van Beek                                    
  • Rowyna Veldheer-Noordermeer            
  • Mario ten Hoor                                     
  • Bram Voncken                                      
  • Hans Jansen                                         

Voorzitter en waarnemend secretaris

Penningmeester 

Notulist en waterschapszaken

Jeugd en leefbaarheid

Wijkschouw 

Bouwprojecten en parkeren

Culturele en sociale zaken